El programa de creació d’empreses compren diversos serveis:

  • Estudis de supervivència
  • Estudi de Mercat
  • Estudis de viabilitat
  • Suport empreses de recent creació
  • Gestió del servei de creació d’empreses

 

El programa de consolidació d’empreses està orientat a millorar la supervivència, la competitivitat i la presa de decisions diagnosticant si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic.

El programa és desenvolupa mitjançant deu hores de tutories personalitzades.

En aquestes sessions treballem els quatre punts fonamentals que milloren la gestió i la rendibilitat de l’empresa. Diagnostiquem d’una manera clara i directa si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic i ajudem a definir accions concretes per tal d’arribar a objectius com la facturació prevista, el marge, la millora de processos, la motivació del personal i l’eficàcia de la comunicació externa. El projecte es complementa amb eines d’Excel que contribueixen a la formació del empresari.