Projectes de consolidació d’empreses i millora de la competitivitat realitzats l’any 2016

AJUNTAMENT DE RUBÍ

QUADRE DE COMANDAMENT:Projecte orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions de l’empresa, diagnosticant si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic. Més informació: http://www.rubiempresa.net/web/guest/empresa/proyectos/cuadro-de-mando

FINANÇAMENT A MIDA: Projecte adreçat a empreses que volen accedir al finançament bancari o millorar la seva tresoreria per ser més competitives. Més informació :http://www.rubiempresa.net/web/guest/empresa/proyectos/financiacion-a-medida

PLANIFICA ESTRATÈGICAMENT LA TEVA EMPRESA: Projecte adreçat a empreses que vulguin generar una metodologia que les ajudi a analitzar la seva projecció futura, perquè se’n pugui valorar la supervivència i la competitivitat. Més informació:  http://www.rubiempresa.net/web/guest/empresa/proyectos/planifica-estrategicamente-tu-empresa

AJUNTAMENT DE MONTGAT

Suport a les empreses creades amb els últims anys en les àrees comercial, financeres i de recursos humans.

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

El projecte TÀNDEM MIR es un recurs innovador que pretén posar a l’abast de les empreses de recent creació un acompanyament d’empresaris experimentats, de reconeguda trajectòria, que ofereixen el seu suport, col·laborant i transmetent la seva experiència i know-how. D’igual forma, l’empresa consolidada té l’oportunitat de mantenir el contacte amb empreses de recent creació, nodrint-se de la riquesa de l’emprenedoria, generant oportunitats i enfocaments orientats a la millora de la competitivitat de la seva companyia.

INCOMIR IV amb aquesta edició es dóna continuïtat al projecte iniciat l’any 2013, de prestació del Servei de competitivitat empresarial de l’Ajuntament de Montcada i Reixac per la innovació i la competitivitat de les empreses d’aquest municipi.

L’objectiu de l’actuació ha estat donar suport a una selecció d’empreses de Montcada i Reixac en la millora de la competitivitat empresarial mitjançant l’acompanyament. Els temes que es treballen en les tutories són els següents:

  • Millora de l’estratègia de màrqueting
  • Obertura de nous mercats
  • Anàlisi de la competència
  • Transformació digital
  • Millora de processos estratègics
  • Optimització de costos
  • Eines per a la millora de la productivitat al núvol (Cloud computing)

Website: http://promontcada.cat/

El procés de consolidació d’empreses és d’ EBCCE es basa en cinc passos claus:

El primer pas consisteix en el diagnòstic i anàlisi de necessitats de  l’empresa que ens permet dissenyar els àmbits d’actuació per tal d’ implementar amb èxit les actuacions.

El segon pas consisteix a dissenyar conceptualment l’acció en funció de les necessitats i mancances detectades. Aquestes accions estan pensades com a propostes de millora que donin solucions als problemes de forma pràctica, útil i realitzable per l’usuari, ja sigui empresa o emprenedor .

El tercer és implementar l’acció: definim les fases de treball, la metodologia, les solucions que aportarem i la persona experta que dóna resposta a les necessitats.

El quart pas és el control i avaluació de tot el procés mitjançant un seguiment personal acurat i un qüestionari d’avaluació.

El cinquè és aprendre en cada projecte i millorar en cada actuació en base a l’experiència, per tal de desenvolupar metodologies i eines  pròpies amb l’objectiu d’innovar.