Acompanyament a l’emprenedor, ja sigui, mitjançant la formació o les tutories des de la generació de la idea inicial fins a convertir-la en un projecte empresarial. Avaluació de la idea de negoci i determinació de la viabilitat econòmica, legal, tècnica i comercial.

Com fer l’estudi de mercat,  Com posar els preus als meus productes o serveis, Pla d’empresa,Planifica i estructura la teva campanya de comunicació on i off line

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci: com fer l’estudi de mercat de la idea de negoci per saber si és viable. Aquesta activitat forma part del Recull en el bloc de Sessions d’acompanyament per a persones emprenedores en l’edició de gener de 2013.

Com posar els preus als meus productes o serveis: ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta la viabilitat de la idea de negoci. aquesta activitat forma part del Recull en el bloc de Sessions d’acompanyament per a persones emprenedores en l’edició de gener de 2013.

Pla d’empresa: com elaborar el pla d’empresa i formació en temes de gestió empresarial per tal que els emprenedors siguin el més autònoms possible a l’hora de crear i gestionar la seva empresa.

Planifica i estructura la teva campanya de comunicació on i off line: L’objectiu és ensenyar les eines que permetin a les empreses i els emprenedors dissenyar les seves pròpies campanyes de comunicació; definir objectius qualitatius i quantitatius; explicar com trobar dades i elaborar llistats de possibles clients; definir missatges de publicitat; i donar a conèixer els instruments de comunicació on i off line disponibles