Oferim solucions realistes que es poden implementar amb resultats efectius en un curt termini de temps. Proporcionem eines de gestió, de fàcil aplicació. El programa de formació d’empreses està orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions diagnosticant si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic. El programa és desenvolupa mitjançant deu hores de tutories personalitzades.
En aquestes sessions treballem els quatre punts fonamentals que milloren la gestió i la rendibilitat de l’empresa. Diagnostiquem d’una manera clara i directa si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic i ajudem a definir accions concretes per tal d’arribar a objectius com la facturació prevista, el marge, la millora de processos, la motivació del personal i l’eficàcia de la comunicació externa. El projecte es complementa amb eines d’Excel que contribueixen a la formació del empresari.

El servei consisteix en donar suport a les empreses a ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat. Les especialitats són:

  • Quadre de comandament
  • Eines de comunicació
  • Gestió econòmica financera
  • Processos interns clau
  • Direcció de Persones