COM FER L’ESTUDI DE MERCAT DE LA TEVA EMPRESA?

Com fer l’estudi de mercat de la meva idea de negoci

Aprendre una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. Conèixer quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fer possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, per tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci.

http://casadelmarques.cat/formacio.php?id_for=89#.WUKjWevyjX5

dimarts 27 de juny de 2017, 09:30 a 14:00