Com posar el preu als meus productes o serveis – IMPO BADALONA

Dia:   4 de d’octubre, 09:30 – 14:00

OBJECTIUS

Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. “Decisió determinant en la viabilitat de la idea de negoci”.
Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis.
Comprendre la importància del marge.

 

Inscripcions: http://www.impo.cat/empreses/preinscripcio.php