PROJECTE INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT DE MONTCADA I REIXAC (INCOMIR I) i (INCOMiR II), (INCOMiR III). (INCOMiR IV). Programa per 2013- 2018 Ajuntament de Montcada i Reixac 100 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Planifca la teva empresa” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Primera edició 2014 – 2016 100 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Quadre de comandament” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Tercera edició 2012- 2018 i Foment de Terrassa 2011 de 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “FINANÇAMENT A MIDA” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Projecte pilot edició 2013- 2016 – 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.

PROGRAMA PLA IMPULSA: INNOVACIÓ, COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING :COL•LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA . L’objectiu del programa ha estat donar suport a les empreses i professionals arquitectes en les seves estratègies de màrqueting i innovació donant un assessorament professional especialitzat i personalitzat a través de tallers de formació.

PROGRAMA MILLORA DE LA COMEPETITIVITAT. FOMENT DE TERRASSA Formació i Tutories corresponents al projecte “Eines per l’aplicació pràctica per a la millora del nostre negoci” en el marc del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona. Edició 2013.
Presentació dels projectes realitzats en els últims anys per Eulàlia Balañà i els seus col·laboradors i col·laboradores.

PROJECTE INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT DE MONTCADA I REIXAC (INCOMIR I) i (INCOMiR II), (INCOMiR III). (INCOMiR IV). Programa per 2013- 2017 Ajuntament de Montcada i Reixac 100 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i serveis.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Planifca la teva empresa” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Primera edició 2014 – 2016 100 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i serveis.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Quadre de comandament” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Tercera edició 2012- 2017 i Foment de Terrassa 2011 de 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i serveis.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “FINANÇAMENT A MIDA” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Projecte pilot edició 2013- 2016 – 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i serveis.

PROGRAMA PLA IMPULSA: INNOVACIÓ, COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING :COL•LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA . L’objectiu del programa ha estat donar suport a les empreses i professionals arquitectes en les seves estratègies de màrqueting i innovació donant un assessorament professional especialitzat i personalitzat a través de tallers de formació.

PROGRAMA MILLORA DE LA COMEPETITIVITAT. FOMENT DE TERRASSA Formació i Tutories corresponents al projecte “Eines per l’aplicació pràctica per a la millora del nostre negoci” en el marc del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona. Edició 2013.