Sessió 1

– Objectiu:

Conèixer quins elements són determinants per al competitivitat de l’empresa i saber com s’elabora un full de ruta.
– Continguts:

Com construïm el full de ruta? Els tres principis bàsics .- Habilitats directives.
Formula de la competitivitat. Que vol dir competitivitat) – Coneixements empresarials.
Com podem mesurar la competitivitat de la nostra empresa?
Com implantem i construïm el full de ruta?
Exemples reals.

Sessió 2

– Objectius:

Treballar de forma pràctiva els indicadors que són determinants per la competitivitat de l’empresa.
Elaboració del full de ruta de cada empresa.
– Continguts:

Marge brut comercial del sector versus marge de l’empresa.
Productivitat i competitivitat: costos versus facturació.
Competència.
Rati de creixement del sector procediments.
Rendibilitat del sector.