La base del projecte ha consistit en la formació introductòria i tutorització a pimes sobre la implantació del QC. El producte final és una eina amb suport informàtic per a l’empresa (dissenyat amb Microsoft Excel) que consta d’arxiu Excel i un tutorial en pdf  on es  mostra el procés per aconseguir dissenyar el quadre de comandament. El projecte ha comptat amb el suport de  l’Oficina de Serveis a les Empreses (OSE)  de l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona.


[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ji_EiF4SzBk?rel=0]