Objectiu general

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la idea de negoci.

Continguts

Com fixem el preu?

  1. Primer pas: seleccionar els objectius dels preus
  2. Segon pas: identificar del mercat i de la capacitat de compra
  3. Tercer pas: determinar de la demanda
  4. Quart pas: determinar la relació entre demanda, cost i benefici
  5. Cinquè pas: analitzar els preus de la competència
  6. Sisè pas: seleccionar una política de fixació de preus
  7. Setè pas: seleccionar un mètode de fixació de preus
  8. Vuitè pas: seleccionar el preu final

Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?

– Imatge
– Marge brut comercial sobre preu
– Marge sobre cost
– Marge brut comercial ponderat sobre preu
– Punt d’equilibri
– Pla de Tresoreria

Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes

Casos pràctics d’exemples reals.

Documentació

A cada alumne es lliurarà un CD amb la següent informació:
Full Excel amb la simulació del càlcul del punt d’equilibri
Full Excel amb la simulació del càlcul de preus
Apunts en format Power Point

Durada

Una sessió de 5 hores

Equip

Eulàlia Balañá