Objectiu general

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la idea de negoci.

Continguts

Donar els indicadors tangibles per tal de saber si una idea és viable i donar eines de fàcil utilització per les persones emprenedores.

Introducció

Què vol dir viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci
Viabilitat econòmica
Viabilitat comercial
Viabilitat legal
Viabilitat social

Què vol dir mida del mercat? Quina és la mida crítica del mercat
Com la calculo?
Els 8 mètodes per a calcular la mida del mercat

Les fonts d’informació- On trobo la informació que necessito
Adreces útils d’Internet
L’enquesta- exemples
Com interpretar les dades- tabulació amb Excel- taules dinàmiques
Conclusions

Documentació

A cada alumne es lliurarà un CD amb la següent informació:
Full Excel amb la simulació del càlcul del punt d’equilibri
Full Excel amb la simulació del càlcul de preus
Apunts en format Power Point

Durada

Una sessió de 4,5 hores

Equip

Eulàlia Balañá