Objectiu general

Pla d’empresa

L’objectiu principal d’aquest curs és la elaboració del pla d’empresa  i formar persones emprenedores en temes de gestió empresarial per tal que siguin els més autònomes possibles a l’hora de crear i gestionar la seva empresa.

A continuació es detallen els objectius específics en l’àmbit de coneixements i continguts:

• Tenir els màxims coneixements i eines per analitzar la viabilitat d’un projecte empresarial
• Mantenir la motivació, l’enfocament i la il•lusió
• Dotar dels coneixements necessaris per elaborar eines de gestió de l’empresa i eines que facilitin la presa de decisions.
• Aprendre a gestionar la pròpia empresa
• Tenir nocions bàsiques dels aspectes econòmics, legals i comercials d’una empresa
• Tenir clares les responsabilitats que s’assumeixen al muntar una empresa
• Facilitar recursos d’informació que poden ser d’utilitat al llarg de la seva trajectòria com a empresaris
• Incrementar i intercanviar coneixements i experiència realitzades en l’àmbit de la creació d’empreses.

Continguts

Introducció- Pla d’empresa
Pla de màrqueting
Pla emocional
Pla juridico-fiscal
Pla econòmic i financer
Pla de producció i d’operacions
Pla d’organització

Durada

De 30 a 100 hores

Documentació

A cada alumne es lliurarà un CD amb la següent informació:
Plantilla del pla d’empresa
Excel del pla econòmic financer

Equip

Eulàlia Balañá,i col·laboradors.