L’objectiu de l’acció és donar suport a empreses i microempreses perquè iniciïn amb seguretat la gestió de la seva empresa de la mà de personal expert per tal de poder portar una correcta gestió econòmica, financera i fiscal.

En aquest projecte volem treballar els següents elements:

• Fer un diagnòstic inicial que consisteix en una reunió inicial entre l’empresa consultora i l’empresa assessorada que permeti realitzar una anàlisi de la seva situació, per determinar quina és la seva realitat, quins objectius i necessitats s’han d’establir envers l’àrea econòmica, financera i fiscal del seu negoci i establir les pautes per una gestió òptima del dia a dia de la seva empresa.
• Elaborar un pla de treball i accions que consisteixi en un document que inclogui les propostes de de millora i els continguts a seguir per solucionar i donar resposta a les diferents necessitats detectades. Les eines que utilitzarem inclouran plantilles d’excel que actualment ja estem utilitzant per aquesta tipologia de projectes i/o programes de gestió economica i financera.

Skills: Millora de processos: digitalització

Client: Ajuntament de Ripollet

Website: https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa