Informació general:  8a edició del projecte   Durada del projecte: de maig a desembre 2018

El Projecte quadre de comandament (QC) és un programa subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i està orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions de l’empresa. Diagnostica si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic mitjançant deu hores de sessions personalitzades.
En aquestes sessions treballem els quatre punts fonamentals que milloren la gestió i la rendibilitat de l’empresa. Diagnostiquem d’una manera clara i directa si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic i ajudem a definir accions concretes per tal d’arribar a objectius com la facturació prevista, el marge, la millora de processos, la motivació del personal i l’eficàcia de la comunicació externa.
El projecte es complementa amb dues eines que contribueixen a la formació: un programa d’aprenentatge, en què s’expliquen els passos per elaborar un quadre de comandament, i una eina en format Excel de Microsoft Office, que ajuda a sintetitzar les variables clau, que s’han de controlar per arribar als objectius de l’empresa.
Àrea de coneixement: Planificació estrtègica

Client: Ajuntament de Rubí