El teixit empresarial mostra un clar predomini de les microempreses sorgides d’iniciatives emprenedores amb escassa trajectòria  pel que fa a la dimensió i a l’abast dels seus mercats. Així, la generació de riquesa i d’ocupació al territori depèn en gran part d’aquestes petites i mitjanes empreses i de la seva capacitat per consolidar-se i créixer.
Tanmateix, en la creació d’empresa, com en la seva posterior consolidació i creixement, s’ha de tenir una base sòlida de coneixements i habilitats, fonamentades en la planificació estratègica i en el control de la gestió que, en el futur, pugui significar creixement i creació d’ocupació.
El  projecte dona suport a les empreses de nova creació en aquestes àrees on són més febles.

Àrea de coneixement: Suport a la consolidació d’empreses

Client: Unitat de Promoció Econòmica Ajuntament del Masnou

Website: http://casadelmarques.cat i http://casadelmarques.cat/noticia.php?id_not=54#.WIRq8VPhDX4