• PROGRAMA DE METORING PER A MICRO EMPRESES . Can Calderons Centre de Promoció Econòmica Can Calderón de l’Ajuntament de Viladecans 2018 – 2019 Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades 6 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies en concret una empresa vinculada a TASTA VIALDECANS.
  • PROJECTE ∑ VALORS CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL. El projecte ha estudiat quins són els elements claus que han fet que les empreses superin l’índex de supervivència de més de 5 anys i ha recollit l’experiència i know -how per tal de compartir-ho amb les empreses de nova creació. 2018-2019.
  • PROJECTE INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT DE MONTCADA I REIXAC (INCOMIR I) i (INCOMiR II), (INCOMiR III). (INCOMiR IV). Programa per 2013- 2020 Ajuntament de Montcada i Reixac 100 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies. https://www.montcada.cat/actualitat/agenda/presentacio-de-projectes-i-conferencia.html
  • PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Quadre de comandament” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí.  2012- 2020 i Foment de Terrassa 2011 de 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies. https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes/loficina-de-serveis-a-lempresa-mostra-la-utilitat
  • ESTUDI DE SUPERVIVÈNCIA DE LES EMPRESES DEL MASNOU Realitzat a 240 empreses de període 2008-2012. amb la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou . ANY 2014- 2017
  • PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Planifica la teva empresa” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Primera edició 2014 – 2016 – 120 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.
  • PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “FINANÇAMENT A MIDA” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Projecte pilot edició 2013- 2016 – 150 hores de durada Col•lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 40 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i servies.
  • PROGRAMA MILLORA DE LA COMEPETITIVITAT. FOMENT DE TERRASSA Formació i Tutories corresponents al projecte “Eines per l’aplicació pràctica per a la millora del nostre negoci” en el marc del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona. Edició 2013.