ESTUDI DE SUPERVIVÈNCIA DE LES EMPRESES DEL MASNOU Col·laboració amb CO- EMPREN Realitzat a 240 empreses de període 2008-2012. amb la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou . ANY 2014 -2015

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “INCOMIR “ 2013- 2017 Ajuntament de Montcada i Reixac

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “SINGULAR “ 2013- 2017 Ajuntament de Montcada i Reixac

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “Quadre de comandament” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Tercera edició 2012- 2016 i Foment de Terrassa 2011 de 150 hores de durada Col·lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 470 empreses de tots els sectors industrials, Logistics i serveis.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “FINANÇAMENT A MIDA” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Projecte pilot edició 2014/2016 – 150 hores de durada Col·lectius Pimes i micropimes. Assessorades més 50 empreses de tots els sectors industrials, logístics i serveis.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES “PLANIFICA ESTRATÈGICAMENT LA TEVA EMPRESA” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Projecte pilot edició 2014- 100 hores de durada Col·lectius Pimes i micropimes.

PROJECTE DE SUPORT AL COMERÇ LOCAL per l’Ajuntament de Granollers—ANY 2014

PROGRAMA DE SUPORT A L’ EMPRENEDORIA SOCIAL A CATALUNYA 2010-2011, assessora de tres projectes Siel Bleu, Associació Obrador Xisqueta i Biocominicat. El programa té com a objectiu identificar persones emprenedores socials i donar impuls a les seves iniciatives, així com la creació d’un ecosistema per a la consolidació dels seus projectes i la difusió de bones pràctiques.

PLA D’EMPRESA: Barcelona Activa, Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya,Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Programa ILOSER per la Diputació de Barcelona.

EMPRENEDORIA I INICIATIVA EMPRENEDORA: Barcelona Activa, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

COM POSAR PREUS  ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS. Ponència del Recull de la Diputació de Barcelona- Curs impartit a Vilafranca del Penedés, Hospitalet del Llobregat, Granollers, Manresa i Rubí., Hospitalet del Llobregat de 4 hores de durada. Col•lectius: Aturats i emprenedors.

ESTRATEGIES ON I OFF LINE: Ponència del Recull de la Diputació de Barcelona- Curs impartit a Badalona, Sant Sadurní de Noia . Curs de 12 hores realitza mes 10 vegades Hores 120 Col•lectius: Pimes i micropimes.

PROJECTE PILOT: SUPORT ESTRATÈGIC PER A LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES DE RECENT CONSTITUCIÓ. Estratègies de Comunicació FASE I, II Promoció Econòmica, Ajuntament de Molins de Rei. 2009 i 2011 de 90 hores de durada cada projecte. Col.lectius pimes i micropimes.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER A MICRO EMPRESES      “QUADRE DE COMANDAMENT” . Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí. Foment de Terrassa 2011.  Col.lectius Pimes i micropimes.

QUADRE DE COMANDAMENT: Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Granollers.

PLA ECONÒMIC I AJUTS: Barcelona Activa, Oficina de serveis a les empreses (OSE), Ajuntament de Rubí, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, UPC de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Cardedeu.

INTRODUCCIÓ  A LA GESTIÓ FISCAL I TRÀMITS: Barcelona Activa, Ajuntament de Rubí i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

GESTIÓ DE PERSONES: Barcelona Activa, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

COM MILLORAR LA GESTIÓ DE LES COMPRES I NEGOCIACIÓ: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) del Gobierno de Navarra, Cambra de Terrassa, Servei d’Ocupació i Espai Empresarial de l’Eina de Vendrell, Ayuntamiento de Pozoblanco.

COM RENDIBILITZAR EL NEGOCI: Gremi de pastissers de Catalunya.

DIAGNOSI COMERCIAL: Formació pràctica per a tècnics d’ajuntaments i associacions empresarials de l’àrea de Pamplona. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) del Gobierno de Navarra.

ESTUDI DE MILLORA DELS COMERÇOS, PROGRAMA INNODENDA: Estudis tècnics de millora de comerços. Fomento de San Sebastian.

OBRIR UNA PARADA AL MERCAT: Formació a emprenedors per obrir parades als mercats de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

TALLER IDEES JOVES 2008-2001: Comportaments i hàbits emprenedors. Ajuntament de Terrassa.