Tutories

En aquest servei fem un acompanyament personalitzat a l’emprenedor/a o empresari/ària amb l’objectiu de resoldre tots els seus dubtes i, sobretot, fer que no es trobi sol.

SERVEI D’ASSESSORAMENT AL PROCÉS DE CREACIÓ D’EMPRESES

Consisteix en proporcionar consell expert, i tutoritzar el procés d’elaboració del pla d’empresa. Acompanyem a la persona emprenedora en l’avaluació de la viabilitat del seu projecte perquè pugui decidir sobre la seva creació i posada en funcionament, així com proporcionar coneixement en d’altres àmbits relacionats amb el procés de creació de la empresa: aspectes fiscals, jurídics, socials i laborals, prevenció de riscos, entre d’altres.

SERVEI DE SEGUIMENT TÈCNIC ALS PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ DE LES EMPRESES CREADES

El servei de seguiment tècnic als processos de consolidació consisteix en donar suport a les noves empreses creades durant els seus primers anys de vida per tal de reduir les probabilitats de fracàs de les mateixes i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat.
Les especialitats són:

  • Quadre de comandament
  • Eines de comunicació
  • Gestió econòmica financera
  • Processos interns clau
  • Direcció de Persones

EL PROCÉS

La seqüència utilitzada a l’hora de fer les tutories és:
• Definició dels objectius inicials per part dels assessors conjuntament amb l’empresa.
• Acompliment dels objectius com a tret important, fet que ajuda a que la satisfacció de les empreses sigui molt alta.
El valor aportat en el procés de l’assessorament és:
• Els assessors, a més d’ajudar a definir l’estratègia a dur a terme, passem a l’acció, i ajudant a calcular i a buscar la informació i recursos per tal d’implementar les solucions proposades.
• Les explicacions es fan de forma directa i clara amb les eines que les empreses disposen i que, per tant, permeten fer-ho realitat.
• L’experiència de les assessores en l’àmbit de la gestió ajuda a fer possible adaptar-se a les necessitats concretes de cada empresa.
• Atenció personalitzada dels professionals que entenen les necessitats i mancances de l’empresari respecte a les noves tecnologies i saben donar respostes clares i concretes, reduint d’aquesta forma la por a utilitzar-les.