La nostra visió és la d’arribar a ser una consultora de referència innovadora en el nostre segment, orientant el nostre creixement envers la satisfacció dels nostres clients i usuaris/usuàries.

Per aquest motiu, treballem amb un equip de persones de gran talent i capacitat, altament motivades, que creixen i es desenvolupen tant professionalment com personalment, que senten passió per ajudar els nostres clients a assolir els seus objectius i pel treball ben fet, i que comparteixen i impulsen els nostres principis i valors.

Valors i principis d’actuació

Els principis i valors conformen la base de la nostra cultura corporativa i són, a més de la nostra guia d’actuació, el principal criteri de selecció que vam aplicar rigorosament a l’hora de seleccionar els nostres equips i col·laboradors/es.

  • Iniciativa i innovació és el primer principi de l‘empresa: busquem solucions  innovadores i les posem en pràctica de forma proactiva
  • Accessibilitat i cordialitat: la proximitat, la simpatia i la resposta immediata són màximes de l’empresa i dels seus col·laboradors/es
  • Responsabilitat: el compromís amb els interessos dels clients és la nostra principal prioritat
  • Rigor i honestedat: que consisteix a comportar-se i expressar-se amb coherència i sinceritat, i d’acord amb els valors de la veritat i la justícia  
  • Integritat i transparència: les nostre recomanacions es caracteritzen per una visió realista i pragmàtica, sense dependre de cap opinió personal ni externa
  • Flexibilitat: ens adaptem a tot tipus d’entorns i trobem un equilibri entre el rigor, l’honestedat i la responsabilitat
  • Impacte i implicació: les recomanacions que es proposen són factibles, es poden dur a la pràctica aportant el màxim valor a l’emprenedor i l’empresa, i si cal ajudem a implementar les accions recomanades

Responsabilitat social empresarial

La responsabilitat social d’EBCCE està determinada per la voluntat de la millora social en l’àmbit de la creació d’empreses i per damunt de tot, de les persones. En aquest sentit aquest any, conjuntament amb la CECOT, estem treballant  en dues línies.

  • La primera és la introducció en el nostre país d’una nova forma jurídica anomenada l’autoemprenedor, en vigor a França des de l’any 2009, i que mirat des d’el punt de vista social ha ajudat moltes persones a crear la seva empresa donada la simplicitat dels tràmits. Aquesta possibilitat d’autoocupar-se ha suposat una millora del nivell de vida de moltes persones que volien dur a terme una idea de negoci.
  • La segona línea, consisteix en el traspàs de coneixements d’EBCCE a consultors de Guinea Equatorial (Àfrica) perquè puguin ajudar emprenedors d’aquest país a muntar la seva empresa.