Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci

En aquest curs es proporciona una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. Expliquem quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fem possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, per tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci. És el primer pas!

Més informació