Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci – Arenys de Mar

L a sessió d’estudi de mercat consisteix a proporcionar una metodologia que
permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions.
Conèixer quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan
disponibles i fer possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, per tal de quantificar
el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més
adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci. És el primer pas!