COM POSAR EL PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS

Quan: 22 de maig de 2018    Horari: 9:00 h. a 13:30 h.
Inscripcioons: http://www.centredempresesprocornella.cat/esdeveniments/com-posar-el-preu-als-meus-productes-o-serveis/

Objectius de la sessió:

1. Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabilitat de la idea de negoci.
2. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis.
3. Comprendre la importància del marge.