Com posar preus als meus productes o serveis- Granollers

Gestió empresarial

Data Inici: 09/10/2018
Durada: 4.5 h.
Horari: 9.30 a 14
Adreçat a: Empresa i emprenedoria

Inscripcions:http://www.canmuntanyola.cat/cursos/detall?idFormacio=1039

Objectius de la sessió:

1. Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabilitat de la idea de negoci.
2. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis.
3. Comprendre la importància del marge.

Dirigit a:  Emprenedors/es que tinguin un projecte o una idea empresarial o petites empreses que comencin la seva activitat.