CREACIÓ I GENERACIÓ D’IDEES DE NEGOCI

CREACIÓ I GENERACIÓ D’IDEES DE NEGOCI  Dies: 05 i 09 novembre 2018
Lloc: Orbital 40 – Parc Científic i Tecnològic de Terrassa

Hora:09:00 – 14:00 Adreça: CA DELS TELERS, 5, 2-1 
Inscripscions a https://goo.gl/XSN7iw

Sessió 1: 5 hores

Tinc perfil emprenedor
Per crear una empresa i tenir possibilitats d’èxit, és tant important tenir una bona idea com és tenir les actituds i aptituds necessàries per ser una persona emprenedora. Identifica en aquest seminari quines són aquestes habilitats i descobreix com millorar-les per assolir l’èxit de la teva empresa.

Crear per oportunitat: com es generen idees empresarials?
El primer pas per a la creació d’una empresa és trobar una idea empresarial. Ens pot semblar difícil trobar una idea si allò que cerquem és quelcom de molt nou, molt innovador. L’experiència ens demostra que moltes de les empreses de nova creació no aporten res especialment nou i, no obstant, subsisteixen perfectament en el mercat.
En aquest capítol, veurem de quina manera els emprenedors han identificat les seves idees empresarials, siguin o no innovadores. Per fer-ho, farem servir exemples que descriuen com la majoria dels emprenedors han generat les seves idees de negoci i mostrarà que molts d’ells no són necessàriament innovadors.

Sessió 2: 5hores

Per què algunes idees empresarials tenen èxit i d’altres no?
Pot trobar-se algun element comú que expliqui la raó de l’èxit de les idees empresarials? Respondre a aquesta pregunta és alhora molt senzill i molt complicat. En aquest apartat explicarem com podem fer l’estudi de mercat i sobre tot que l’èxit d’un projecte empresarial depèn de si la persona emprenedora comprèn de quina manera els seus futurs clients valoraran el producte o el servei que oferiran.
Com puc analitzar la meva idea empresarial?

En aquest apartat treballarem:
i) La definició del concepte de producte o de servei
ii) La mida del mercat
iii) El punt d’equilibri
iv) La viabilitat de la idea de negoci

El pla d’empresa

En la sessió s’explica el pla d’empresa com a eina per a l’avaluació de la viabilitat d’un projecte empresarial i la importància del seu desenvolupament com una clau d’èxit.
La redacció d’aquest document té una doble virtut. D’una banda, obliga al promotor a reflexionar coherentment sobre el seu projecte i que no oblidi cap aspecte important. El Pla d’Empresa és un document en el qual la persona emprenedora expressa de quina manera vol convertir la seva idea en una empresa.