Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Benvingut, benvinguda al test de bones pràctiques empresarials.

L’objectiu del test DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES és avaluar, explicar, transmetre i fer reflexionar a la persona emprenedora o empresària sobre quines son les bones pràctiques empresarials que garanteixen la supervivència més enllà dels cinc primers anys de vida de l’empresa. Les preguntes han estat formulades en base a l’experiència de les empreses que van participar a l’estudi realitzat per EBCCE l'any 2020.

El test, que es troba més endavant es pot completar en menys de 5 minuts. És anònim i atorga una puntuació un cop s’han respost totes les preguntes.

Aquest test en concret ha estat adaptat per introduir el curs organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

  • Dates: 13 i 15 de setembre de 2022
  • Horari: de 9.30 a 13.30 hores
  • Lloc: online

Més informació 

Per començar el test, cliqueu a ‘Següent’.