Avaluació de bones pràctiques empresarials per sobreviure en la incertesa.

Benvingut, benvinguda al test de bones pràctiques empresarials.

L’objectiu del test DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES és avaluar, explicar, transmetre i fer reflexionar a la persona emprenedora o empresària sobre quines son les bones pràctiques empresarials que garanteixen la supervivència més enllà dels cinc primers anys de vida de l’empresa. Les preguntes han estat formulades en base a l’experiència de les empreses que van participar a l’estudi realitzat per EBCCE al municipi de Molins de Rei.

El test, que es pot completar en menys de 5 minuts, és anònim i atorga una puntuació un cop s’han respost totes les preguntes. Espero que us resulti interessant.

Per començar el test, cliqueu a ‘Següent’.

Eulàlia Balañà Creació i Consolidació d'Empreses - EBCCE
Economista
Tel 659.505.799
Mail: eb@ebcce.com